Odborné aktivity

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Naši žáci se jí účastní pravidelně, své práce většinou realizují na pracovištích VŠ a AV ČR.

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních kláních.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu k řešení odborných problémů.

MSŠCH každoročně v listopadu organizuje školní kolo formou Studentké vědecké konference, kterou tradičně pořádáme v konferenčním sále ÚMCH AV ČR. Nejlepší práce postupují do pražského kola a nezřídka i do kola celostátního. Historicky máme i několik absolventů, kteří se zúčastnili následných mezinárodních soutěží. Také máme několik śpěchů zde: Ceny Učené společnosti ČR

Naši žáci si obvykle vybírají soutěžní obor chemie, také pracují v oboru ochrana a tvorba životního prostředí a občas i v oboru fyzika nebo matematika. Svou činnost realizují na spolupracujících vysokých školách a na různých ústavech AV ČR.

Další informace o SOČ zájemcům poskytne Ing. Zita Valentová (kabinet u L1), která je patronkou školního kola. Více informací o soutěži samotné naleznete také na stránkách SOČ.


Partneři

Dokumenty ke stažení

Ukázka 1 .pdf (1.39 MB)
Ukázka 2 .pdf (1.37 MB)
Ukázka 3 .pdf (718.90 kB)