Mimoškolní aktivity

Klub mladých diváků

Klub mladých diváků je určen všem studentům, kteří rádi navštěvují divadla.

Během celého školního roku si žáci mohou vybírat z různých divadelních žánrů, v nabídce se objevují téměř všechny pražské scény. Představení se odehrávají ve večerních hodinách, studenti je navštěvují bez pedagogického doprovodu. Vstupenky jsou dotovány Magistrátem hlavního města Prahy, proto je jejich cena výhodná.

Vzhledem k nejisté situaci se zatím snížil počet ze 6 na 3 představení nabízených na aktuální školní rok.