Školní jídelna

Škola provozuje jídelnu s vlastní kuchyní.

Obědy se objednávají prostřednictvím elektronického systému přes Internet nebo na terminálu v jídelně pomocí čipové karty, která také slouží jako identifikátor při odběru jídla. Objednávku je nutné realizovat či rušit do 14. hodiny dva pracovní dny předem. Jinak je možné využít obědovou burzu. V případě náhlého onemocnění nebo pracovní neschopnosti můžete objednávku na daný den zrušit na telefonním čísle 222 924 405 do 8:00 hod.

Ceny obědů:

Kategorie strávníka Cena za oběd (od 1. 4. 2022)
Žák 43 Kč
Pracovník školy 48 Kč
Cizí stráník 166 Kč

Obědy se hradí pouze bezhotovostně, a to platebním příkazem na účet školní jídelny nebo inkasem (preferovaná metoda). V případě platby inkasem je nutné na vašem účtu povolit inkaso z účtu školní jídleny a nahlásit číslo účtu vedoucímu školní jídelny. Inkaso se zadává zpravidla k 20. dni v měsíci a systém sám určí potřebnou částku tak, aby bylo možné objednat obědy na další měsíc a nedocházelo ke zbytečné kumulaci peněz na účtu strávníka.

Účet školní jídelny je 30015-3256032309/0800.

Variabilní symbol u žáků je evidenční číslo žáka bez úvodního A a nul. Najdete ho například na ISIC kartě nebo v Bakalářích. U zaměstnanců se jedná o jejich osobní číslo a v případě cizích strávníků je číslo přiděleno po podání přihlášky ke stravování.

Než začnete služeb školní jídleny využívat, je nutné podat přihlášku ke stravování, kterou naleznete na konci této stránky.


Dokumenty ke stažení