Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po předání výsledků JPZ Cermatem, ředitel vyhlásí výsledky do 2 pracovních dnů od jejich předání.

2. kolo přijímacího řízení nebudeme vypisovat!

Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují vyvěšením v budově školy a na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí je také zasláno poštou nebo do datové schránky zákonného zástupce uchazeče. 

Po vykonání JPZ – další postup, zápisové lístky, možnost odvolání se

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/23 (zahájení prvního ročníku od 1. 9. 2022)

Zde naleznete průběžné výsledky přijímacího řízení. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem, které dostanete jako součást pozvánky k přijímacím zkouškám.

Budou zde zveřejněny i finální výslekdy, nejdříve však 29. dubna v 11 hodin. (Po uplynutí doby pro seznámení se spisem před rozhodnutím, provedením rozhodnutí a zpracováním rozhodnutí.)

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/23

Výsledky rozřazovacích testů z Aj u přijatých žáků v budoucí 1.A, 1.B a 1.C

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

Pro lepší představu o přijatých uchazečích zveřejňujeme konečné výsledky přijímacího řízení z let minulých:

Školní rok Otevíraných tříd Hranice pro přijetí* Výsledky dle počtu bodů
2021/22 4 66 PDF
2020/21 3 72 PDF
2019/20 3 72 PDF
2018/19 3 68 PDF

* Bodová hranice pro přijetí z kapacitních důvodů po ukončení 1. kola přijímacího řízení před odvoláním.