Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po předání výsledků JPZ Cermatem, ředitel vyhlásí výsledky do 2 pracovních dnů od jejich předání.

 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/24
(zahájení prvního ročníku od 1. 9. 2023)

Zde naleznete průběžné a poté i finální výsledky přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem, které dostanete jako součást pozvánky k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

Pro lepší představu o přijatých uchazečích zveřejňujeme konečné výsledky přijímacího řízení z let minulých:

Školní rok Otevíraných tříd Hranice pro přijetí* Výsledky dle počtu bodů
2022/23 3 79 PDF
2021/22 4 66 PDF
2020/21 3 72 PDF
2019/20 3 72 PDF
2018/19 3 68 PDF

* Bodová hranice pro přijetí z kapacitních důvodů po ukončení 1. kola přijímacího řízení před odvoláním.