Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po předání výsledků JPZ Cermatem, ředitel vyhlásí výsledky do 2 pracovních dnů od jejich předání.

Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují vyvěšením v budově školy a na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí je také zasláno poštou nebo do datové schránky zákonného zástupce uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/23 (zahájení prvního ročníku od 1. 9. 2022)

Zde budou postupně zveřejňovány průběžné a později i konečné výsledky přijímacího řízení. První průběžné výsledky je možné očekávat ve třetím týdnu měsíce března 2022 po odevzdání a zpracování všech přihlášek. Tyto průběžné výsledky budou obsahovat body za školní část přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

Pro lepší představu o přijatých uchazečích zveřejňujeme konečné výsledky přijímacího řízení z let minulých:

Školní rok Otevíraných tříd Hranice pro přijetí* Výsledky dle počtu bodů
2021/22 4 66 PDF
2020/21 3 72 PDF
2019/20 3 72 PDF
2018/19 3 68 PDF

* Bodová hranice pro přijetí z kapacitních důvodů po ukončení 1. kola přijímacího řízení před odvoláním.