Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

Kompletní informace o příjímacím řízení ve školním roce 2022/2023 (nástup od 1. 9. 2023).

Ve školním roce 2022/23 budeme otevírat 3 třídy aplikované chemie, celkem pro 90 žáků. Na obor se žáci hlásí bez zaměření, to si volí až od 2. ročníku.

Pro přijímací řízení v 1. kole musí být přihláška ke studiu doručena do školy nejpozději 1. března 2023

Přihlášku ke studiu můžete zaslat poštou nebo podat ve 2. patře na sekretariátu ředitelství ( 7.30hod -  15.30hod). 

Pro přijetí je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

! V roce 2020 byl na zadní stranu tiskopisu přihlášky doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro účely označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020. Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. informace o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku. Použijte raději aktuální přihlášku.

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení naleznete na této stránce. Případné 2. kolo přijímacího řízení nezahrnuje jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky zadávanou a vyhodnocovanou CZVV.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se v 1. kole koná ve dvou termínech – 13. a 14. dubna 2023. Každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát v řádném termínu (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělávání) – započítává se mu lepší výsledek. Náhradní termín JPZ pro řádně omluvené je 10. a 11. května 2023.

Všichni uchazeči obdrží v závěru března písemnou pozvánku k centrálně zadávaným testům z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

V den zkoušky:

  • se uchazeč prokáže průkazem totožnosti (tj. OP – pokud ho má, další možnosti jsou: pas, platná legitimace MHD – Lítačka nebo jiný prokazatelný průkaz s fotografií). V případě, že uchazeč žádný takový doklad nemá, předloží rodný list + OP rodiče, který žáka doprovodí.
  • se uchazeč bude řídit dalšími opatřeními podle epidemiologické situace (bude upřesněno).

Pro bližší představu o škole, oborech vzdělávání a podmínkách přijímacího řízení doporučujeme návštěvu školy, např. v rámci dnů otevřených dveří.


Dokumenty ke stažení