Odborné aktivity

Zahraniční stáže

Nejlepší žáci mají možnost absolvovat odbornou praxi ve formě dvoutýdenní zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+.

V posledních deseti letech se každoročně zúčastnilo zahraniční stáže asi 20 žáků. Pracovali dva týdny ve vzdělávacím centru: Rhein - Erft - Akademie  v Hürthu u Kolína nad Rýnem, které patří k nejmodernějším vzdělávacím střediskům v Evropě. Využívali pracovních postupů firem, které působí v průmyslovém parku Chemiepark Knapsack; jejich práce nebyla pouze imaginární hrou s chemickými látkami ve školní laboratoři, ale šlo o skutečnou produkci.

Důležitou součástí praktické výuky bylo i prohloubení znalostí odborné terminologie v angličtině a možnost německé konverzace s rodilým mluvčím. Žáci se během praktických stáží seznámili se zahraničními pracovními postupy, s metodami využívanými při zacházení s chemikáliemi a při výrobních procesech chemické produkce v Německu, ale i se zásadami bezpečnosti práce v chemických provozech. Protože jsme chtěli, aby stáže měly konkrétní a měřitelný přínos ke zvýšení znalostí a dovedností žáků, byl v našem projektu aplikován přístup ECVET a všichni účastníci obdrželi certifikát Europass Mobility.

Německá strana také žákům zajišťovala volnočasové aktivity, např. návštěvu historického centra Kolína nad Rýnem, proslulé Kolínské filharmonie, lanového centra a nedělní výlet. Nechyběl ani grilovací večer strávený společně s německými asistenty. Kromě odborných zkušeností a dovedností si žáci ověřili jazykové znalosti a seznámili se s kulturou našeho významného zahraničního souseda.

O průběhu zahraniční stáže každoročně informuje magazín Knapsack Spiegel. 

Naší škole byla udělena akreditace Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období 2021 - 2027. Nejlepší žáci se mohou těšit na další zahraniční stáže.  

Průběh letošní praxe v Rhein-Erft-Akademie popsala žákyně 4. ročníku Alžběta Bulková - ke stažení níže, fotografický záznam je v galerii akcí, kde také jsou nahrány fotografie z předávání Europassů. 


Partneři

Dokumenty ke stažení

Praxe Německo 2021 .pdf (1.40 MB)