Odborné aktivity

Zahraniční stáže

Nejlepší žáci mají možnost absolvovat odbornou praxi ve formě dvoutýdenní zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+.

Už více než deset let se každoročně účastníme zahraniční stáže v Německu, i letos tomu nebylo jinak a 20 našich studentů společně se dvěmi doprovázejícími profesory vyrazili na začátku září na praxi. Naši žáci pracovali dva týdny ve vzdělávacím centru: Rhein - Erft - Akademie  v Hürthu u Kolína nad Rýnem, které patří k nejmodernějším vzdělávacím střediskům v Evropě. Využívali pracovních postupů firem, které působí v průmyslovém parku Chemiepark Knapsack; jejich práce nebyla pouze imaginární hrou s chemickými látkami ve školní laboratoři, ale šlo o skutečnou produkci.

Důležitou součástí praktické výuky bylo i prohloubení znalostí odborné terminologie v angličtině a možnost německé konverzace s rodilým mluvčím. Žáci se během praktických stáží seznámili se zahraničními pracovními postupy, s metodami využívanými při zacházení s chemikáliemi a při výrobních procesech chemické produkce v Německu, ale i se zásadami bezpečnosti práce v chemických provozech. Protože jsme chtěli, aby stáže měly konkrétní a měřitelný přínos ke zvýšení znalostí a dovedností žáků, byl v našem projektu aplikován přístup ECVET a všichni účastníci obdrželi certifikát Europass Mobility.

Německá strana také žákům zajišťovala volnočasové aktivity, např. návštěvu historického centra Kolína nad Rýnem, lanového centra a výlet do vily Konrada Adenauera u Bonnu. Nechyběl ani večer na bowlingu strávený společně s německými asistenty. Kromě odborných zkušeností a dovedností si žáci ověřili jazykové znalosti a seznámili se s kulturou našeho významného zahraničního souseda.

Fotky zachycující náš pobyt si můžete prohlédnout v galerii zde.

Dále můžete nahlédnout do velmi dobře zpracované zprávy z praxe od Vojtěcha Nuska a do zprávy s fotkami, kterou naše studentky Alena Dušková a Aneta Vitíková připravily do naší kroniky.

Naší škole byla udělena akreditace Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období 2021 - 2027. Nejlepší žáci se mohou těšit na další zahraniční stáže.


Partneři

Dokumenty ke stažení

Zpráva - Vojtěch Nusko .pdf (916.13 kB)
Zpráva do kroniky .pdf (1.22 MB)