Třídní schůzky

Třídní schůzky slouží k informování rodičů o prospěchu žáků a o dalších záležitostech kolem školy a výuky.

Třídní schůzky pořádáme na konci prvního a třetího čtvrtletí. Mají dvě části: nejprve se v kmenové třídě setkáte s třídním učitelem a proberete obecné záležitosti, následně pak můžete využít konzultací s jednotlivými vyučujícími v jejich kabinetech.

Na začátku školního roku pořádáme úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků prvního ročníku, na kterých získají základní informace o studiu a dostanou přístupové údaje do informačních systémů školy. Jejich prostřednictvím se pak mohou kdykoli seznámit s prospěchem žáka v systému Bakaláři, případně si dohodnout individuální konzultace s příslušným vyučujícím.

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2021/22

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

Jsou naplánované na 8. září 2021 od 17:00 h. Na programu jsou zejména základní informace o studiu na naší škole a předání přístupových údajů k elektronickému informačnímu systému.

Třídní schůzky v 1. čtvrtletí 

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci třídní schůzky prezenčně neproběhnou. Studijní výsledky žáků jsou zákonným zástupcům i žákům dostupné přes systém Bakaláři. V případě potřeby lze domluvit individuální konzultace s jednotlivými vyičujícími prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí

Jsou určeny všem rodičům a zákonným zástupcům žáků. Na programu jsou obecné informace o průběhu studia i konkrétní informace o jednotlivých žácích a konzultace s vyučujícími.

Termín: 23. března 2022 v kmenových učebnách tříd.