Třídní schůzky

Třídní schůzky slouží k informování rodičů o prospěchu žáků a o dalších záležitostech kolem školy a výuky.

Třídní schůzky pořádáme pouze na začátku školního roku pro rodiče žáků prvního ročníku, na kterých získají základní informace o studiu a dostanou přístupové údaje do informačních systémů školy. Jejich prostřednictvím se pak mohou kdykoli seznámit s prospěchem žáka v systému Bakaláři, případně si dohodnout individuální konzultace s příslušným vyučujícím.

Termíny třídních schůzek pro žáky 1. ročníků ve školním roce 2022/23:

Jsou naplánované na 7. září 2022 od 17:00 h. Na programu jsou zejména základní informace o studiu na naší škole a předání přístupových údajů k elektronickému informačnímu systému.