Sport

Sportovní dny a turnaje

Škola pořádá pravidelně dva sportovní dny (atletický a míčový) a několik školních turnajů.

Podzimní sportovní den: Probíhá na konci září. Dívky hrají turnaj tříd v odbíjené a chlapci v kopané. Turnaje se odehrávají v prostorách areálu Sokola Královské Vinohrady.

Ve školním roce 2022/2023 proběhne v úterý 11. 10. 2022

Jarní sportovní den: Jedná se o atletický sportovní den pořádaný začátkem června v prostorách atletického areálu Sokola Královské Vinohrady. Všichni studenti soutěží individuálně v atletických disciplínách, které trénují v hodinách TEV. 

Turnaje:

  1. Vánoční turnaj tříd v košíkové 
  2. Turnaj ve stolním tenise