Sport

Letní sportovní kurz

Na konci školního roku pořádáme pro 2. ročníky sportovní kurz. Jezdíme na kole, hrajeme míčové hry, chodíme po lese a vezmete do ruky i pádlo.

Náplní kurzu je cyklistika, míčové a další hry, orientační běh, pěší výlety, ping-pong apod. Žáci jsou ubytováni zpravidla v chatkách po čtyřech. V areálu máme k dispozici bazén a můžeme i na blízký rybník. V rámci cyklistických výletů navštěvujeme zajímavé cíle v okolí, jako je Krakovec, Mariánská Týnice, Jesenice a další místa. Žáci jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti na kole a výlety se přizpůsobují jejich zdatnosti. Doprava je zajištěna autobusem s přívěsem na kola. Pokud nemáte kolo, nevadí, míváme i jedno družstvo chodecké.

Kurz patří mezi akce, na které žáci a absolventi často vzpomínají.

Kurz ve školním roce 2021/22

Místo konání: areál Vojtův Mlýn, Čistá u Rakovníku http://www.vojtuv-mlyn.cz/

Termín: 19.–24. června 2022

Předpokládaná cena: 3 000 Kč.  Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, dopravu, instruktory, zdravotníka.

K zajištění kurzu je nutné závazně se přihlásit do konce listopadu. Přihlášku odevzdáte Mgr. Vojtíškové nebo třídnímu učiteli. Zálohu 1000 Kč budete posílat v lednu (budete upozorněni) na účet školy. Doplatek 2000 Kč budete posílat na účet školy v květnu.

Číslo účtu: 3256032309/0800 VS – 192406 poznámka: jméno a příjmení žáka, třída. 

Odjezd a příjezd tříd: sraz je 19. 6. (neděle) v 9 hod na konečné trasy metra "B" Zličín. Přímo u metra je konečná autobusů, kde je možné po krátkou dobu nakládat i zájezdové autobusy.  Rodiče zde mohou zaparkovat – hned v sousedství je placené parkoviště. Příjezd tamtéž v pátek 24. 6. kolem 12 hod.

Doporučený seznam věcí