Školská rada

Složení rady

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

Předseda školské rady

Mgr. Magdalena Michálková
zvolena na zasedání školské rady dne 30. 11. 2020

Zástupci zřizovatele

Ing. Viktor Janouškovec
jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2687 ze dne 16. 10. 2018
Bc. Markéta Kučerová
jmenována usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3038 ze dne 21. 12. 2020

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Magdalena Michálková
Mgr. Markéta Veverková
zvoleny dne 13. listopadu 2020

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

David Žofka (absolvent 2020)
Michal Záhora (absolvent 2021)
zvoleni dne 13. listopadu 2020