Školská rada

Složení rady

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

Předseda školské rady:

Mgr. Magdalena Michálková magdalena.michalkova@mssch.cz

-        zvolena na zasedání školské rady dne 30. 11. 2020

Zástupci zřizovatele:

Bc. Markéta Kučerová, KucerovaM@Praha7.cz

-        jmenována usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3038 ze dne 21. 12. 2020

Ing. Tomáš Popela, Ph.D., popelatomas@gmail.com

-        jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1765 ze dne 12. 7. 2021

 Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 13. 11. 2020
Mgr. Magdalena Michálková, magdalena.michalkova@mssch.cz

Mgr. Markéta Veverková, marketa.veverkova@mssch.cz

 Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

– zvoleni dne 13. 11. 2020

David Žofka (absolvent 2020), zofka.david@gmail.com

Michal Záhora (absolvent 2021), michal.twist.zahora@email.cz