Školská rada

Složení rady od 15. února 2024

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

Předseda školské rady:

Mgr. Magdalena Michálková, magdalena.michalkova@mssch.cz

-        zvolena na zasedání školské rady dne 12. 12. 2023

Zástupci zřizovatele:

Ing. Tomáš Popela, Ph.D., popelatomas@gmail.com

-        jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1764 ze dne 12. 7. 2021

Jakub Rychlý, jakub.rychly@pirati.cz 

-        jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 221 ze dne 12. 2. 2024, s účinností od 15. 2. 2024

 Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 16. 11. 2023
Mgr. Magdalena Michálková, magdalena.michalkova@mssch.cz

Mgr. Markéta Veverková, marketa.veverkova@mssch.cz

 Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

– zvoleni dne 16. 11. 2023

Theodor Kincl (žák A3. ), theo.kincl@gmail.com

Daniel Koš (žák K3.A), daniel.kos10@seznam.cz