Ubytování

Možnosti ubytování žáků

Škola nemá vlastní internát a nezajišťuje ubytování pro mimopražské uchazeče o studium.

V současnosti ve škole studuje cca 15 % mimopražských žáků.

Dívky jsou ubytovány zpravidla v Katolickém domově studujících v Černé ulici (nedaleko od školy), chlapci využívají zejména Domov mládeže SPŠ a Gymázia na Třebešíně. 

Další možnosti ubytování najdete v Domově mládeže pro dívky, případně pro chlapce i dívky v Domově mládeže SOU Ohradní.