Spolupráce a granty

Městské granty MHMP

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Projekty se zaměřují například na podporu nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízeních a na zajištění spolupráce pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi.

Spolupracujeme především s ÚFCH JH AV ČR  v.v.i., kde se naši žáci zapojují do aktivit Projektu tři nástroje zejména v období letních prázdnin. Účastní se Letní NANOŠKOLY a dalších kurzů pro žáky středních škol. Tento výzkumný ústav také navštěvujeme  v rámci výuky laboratorních cvičení a měříme přímo pod dohledem vědců.