Spolupráce a granty

Městské granty MHMP

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Projekty se zaměřují například na podporu nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízeních a na zajištění spolupráce pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi.

Spolupracujeme především s ÚFCH JH AV ČR  v.v.i., kde se naši žáci zapojují do aktivit Projektu tři nástroje zejména v období letních prázdnin. Účastní se Letní NANOŠKOLY a dalších kurzů pro žáky středních škol. Tento výzkumný ústav také navštěvujeme  v rámci výuky laboratorních cvičení a měříme přímo pod dohledem vědců.

Praktikum I - Charakterizace nanomateriálů pro elektroniku rastrovacím elektronovým mikroskopem Hitachi.

(R. Nebel, lab. elektrokatalýzy v  m. 022 v suterénu)

Praktikum   II  - Charakterizace nanomateriálů pro katalýzu elektronovým  mikroskopem Jeol

(L. Brabec, lab. katalýzy m. 331)

Praktikum  III - Hmotnostní spektrometrie nejen pro molekuly: měření hmoty ledových nanočástic

(A. Spesyvyi, lab. hmotnostní spektrometrie,  m. 210)

Praktikum  IV -  Příprava nanočástic stříbra a jejich charakterizace
(L. Šimaňok, m. EDU laboratoř a lab. 605 v Centru pro inovace)

Praktikum  V – Mikroskopie rastrovací sondou studuje nanosvět
(H. Tarábková, lab. mikroskopie AFM a STM v m. 05 v suterénu )

Praktikum  VI -  S hmotnostním spektrometrem zaletíme zkoumat Titan, Saturnův největší měsíc
(J. Žabka, lab. hmotnostní spektrometrie v m. 210)

Praktikum  VII -Hmotnostní spektrometrie SIFT-MS pomáhá medicíně- analýza dechu a diagnostika chorob

(K. Dryahina,  lab. analýzy dechu m. 216)

Praktikum  VIII-  Laserová chemie v létajících nanolaboratořích
(M.Fárník,  lab. klastrů v m.01 v suterénu)

Praktikum  IXP - Molekuly silně zachytávající elektrony

(J. Fedor, lab. klastrů  v m. 9 v přízemí)

Praktikum  X - Stanovení spektra vzduchu vysoce rozlišenou infračervenou spektroskopií

(A. Knížek, lab. spektroskopie vysokého rozlišení v m. 02 v suterénu)

Praktikum XI - Citrón versus pomeranč aneb voltametrické sledování obsahu vitaminu C

(A. Liška,  lab. molekulární elektrochemie v m. 515)

Praktikum  XII -  Studium struktury sloučenin pomocí elektronové paramagnetické resonance (EPR)
(M. Horáček, lab. organometalické katalýzy v m. 408)

Praktikum  XIII - Studium sloučenin nukleární magnetickou resonancí (NMR)
(M. Lamač, EDU učebna v přízemí a laboratoř s přístrojem NMR - v přízemí)

Praktikum  XIV - Analýza povrchově aktivních látek fotoelektronovou spektroskopií (XPS)

(J. Plšek, lab. fotoelektronové spektroskopie v m. 204)


Dokumenty ke stažení

Ukázka Nanoškola .pdf (513.67 kB)
Ukázka letního kurzu .pdf (271.81 kB)