Školská rada

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhnou od 8.11. do 15.11.2023 v systému Komens.

Funkční období zástupců pedagogických pracovníků a zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků je tři roky.

Vyhlášení voleb do školské rady 2023

Navržení kandidáti za pedagogické pracovníky 

Navržení kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Výsledky Voleb do školské rady  2023