Spolupráce a granty

Nadace Orlen Unipetrol

Podporujeme nadané studenty, školy a vědce v jejich činnosti a rozvoji.
Pomáháme školám s moderní výukou a přiblížit přírodovědné obory mladé generaci.

Nadaci v roce 2016 založila skupina Unipetrol, vedoucí petrochemická společnost v České republice, která je součástí skupiny PKN Orlen. Zaměřuje se hlavně na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Určitě vám jsou známé společnosti jako Benzina a Mogul.

Stipendium Nadace Orlen Unipetrol získali Daniela Tošnerová, Dajana Kolářová, Kamil-Lukáš Zach a Marek Beneš.

V roce 2018 MSŠCH obdržela 150 000 Kč na projekt By produkt utendo, který sestavili Čeněk Fouček a Kamil-Lukáš Zach.

V roce 2019 jsme dostali 250 000 Kč na základě projektu sepsaného Kamilem-Lukášem Zachem a Čeňkem Foučkem na zlepšení pomůcek pro laboratoř organické chemie. Nakoupili jsme nová topná hnízda s vestavěným míchadlem. Dalším projektem z roku 2019 je spolupráce s Khanovou školou, se kterou jsme podporu získali společně.

V projektu pro rok 2020 a 2021 jsme se zaměřili na práci s 3D tiskárnou a chování různých materiálů při tisku a v lázních galvanovny. Rádi bychom se věnovali i zpracování zbytků na střižném mlýnu a jejich recyklací. Navázali jsme spolupráci s PRUSA PRINTERS a pracujeme na školním projektu Pomůcky pro technickou přípravu a pro laboratoř.

Pedagogický grant získala v roce 2019 i 2020 Ing. Zita Valentová.

Nadaci Orlen Unipetrol velmi děkujeme za podporu.