Maturitní zkouška

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je jednotná pro všechny školy a je organizována centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Ve společné části žáci musí povinně maturovat ze dvou předmětů, z českého jazyka a literatury a druhý si volí mezi cizím jazykem (u nás pouze anglický) nebo matematikou.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Žák může vykonat také nepovinné zkoušky z cizího jazyka (angličtina) a matematiky rozšiřující.

Podrobnosti k jednotlivým předmětům najdete na stránkách Cermatu.