Spolupráce a granty

Další

Škola spolupracuje s celou řadou podniků, institucí a organizací. Za podstatnou považujeme zejména spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, Přírodovědeckou fakultou UK, s profesními svazy a organizacemi, jako je Svaz chemického průmyslu ČR a Česká chemická společnost. To nám umožňuje reflektovat požadavky vysokých škol a odborné praxe do našich studijních plánů.

Svaz chemického průmyslu ČR

Škola je řádným členem Svazu chemického průmyslu ČR - SCHP. V rámci svazu spolupracujeme s mnoha průmyslovými podniky a dalšími organizacemi. Při změnách náplně oborů vzdělávání vycházíme z požadavků těchto podníků na absolventy naší školy.

V březnu 2009 se škola připojila k iniciativě Responsible Care.

V září 2010 byla škola zapsána do seznamu RESPONSIBLE CARE SPOLEČNÍKŮ PŘI SCHP ČR
s právem užívat logo RESPONSIBLE CARE - ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII.

Dne 22. 9. 2016 byla činnost školy oceněna udělením Ceny udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu české republiky.

Ředitel školy Ing. Jiří Zajíček je členem představenstva SCHP, což napomáhá vynikající spolupráci s průmyslovými podniky.


 

Česká společnost chemická


Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Českou chemickou společností ČSCH. Od září 2009 se stala také kolektivním členem společnosti, což vytváří formální rámec pro další spolupráci.

 


 

Sektorová dohoda pro chemii
 

Sektorová dohoda pro chemii "Dorost pro chemický průmysl"  vznikla v rámci projektu "Sektorová dohoda jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů".

Vizí dohody je přiblížit maximální dosažitelnou mírou chemii v celé její šíři (tj. technické chemie, farmacie, gumárenství, plastikářství, zpracování ropy, ochrana životního prostředí, analytická chemie, výzkum a vývoj atd.) mladé generaci jako velice zajímavou oblast lidského snažení, bez níž se v současné době nedokážeme obejít. Jako takovou ji sektorová dohoda představí žákům a ukáže, že je důstojnou perspektivou v rozhodování o volbě budoucího povolání. Realizace této vize může přispět ke zvyšování počtu absolventů chemických škol a související vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu, a nejen v něm.

Naše škola se účastní projektu jako výkonný parner a ředitel školy Ing. Jiří Zajíček je členem Týmu tvůrců Sektorové dohody pro chemii.

Text sektorové dohody.