Studijní obory

Aplikovaná chemie (28-44-M/01)

Ve škole se vyučuje maturitní obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie.
Na obor jsou žáci přijímáni bez zaměření, to si volí podle svého zájmu od druhého ročníku.

V rámci oboru si žáci vybírají z následujících zaměření vyučovaných na naší škole:

  • Syntéza a výroba léčiv
  • Forenzní analýza
  • Klinická a toxikologická analýza

Zaměření si volí v průběhu prvního roku studia, obsah výuky se liší až od druhého ročníku.

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA

Základem tohoto zaměření je analytická chemie, která je rozšířena o profilové předměty: klinická a toxikologická analýza, molekulární biologie a toxikologie. Absolventi mohou najít uplatnění v kterékoliv oblasti chemie, ať už v laboratorní či průmyslové (např. v laboratořích, kontrolních odděleních chemických podniků). Stejně tak mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách různého zaměření.

SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV

Základem tohoto zaměření je chemická technologie, která je rozšířena o profilové předměty: farmakologie, farmakochemie, výroba a syntéza léčiv. Absolventi mohou najít uplatnění v kterékoliv oblasti chemie či farmacie, ve výrobní nebo nevýrobní sféře (např. jako technologové farmaceutických výrob, v kontrolních laboratořích). Stejně tak mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách různého zaměření.

FORENZNÍ ANALÝZA

Základem tohoto zaměření je analytická chemie, která je rozšířena o profilové předměty: analýza a toxikologie drog, analytické metody ve forenzní chemii, úvod do kriminalistiky a trestního práva. Absolventi nacházejí uplatnění v kterékoliv oblasti laboratorní či průmyslové chemie, (např. ve výzkumných laboratořích, ve zdravotnických zařízeních, v kriminalistických laboratořích a v průmyslových podnicích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů). Stejně tak mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách různého zaměření, především na VŠCHT, PřF UK.

Studijní plány jednotlivých zaměření