SRŽPŠ

Spolek rodičů žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Spolek rodičů žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické je sdružení, jehož cílem je aktivní účast při pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí organizovaných společně s MSŠCH a poskytování finanční a materiální pomoci škole.

Vybrané příspěvky pomáhají uhradit maturitní (a zároveň imatrikulační) ples, dopravu na exkurze, náklady na protidrogové programy, odměny pro školní soutěže, odměny pro nejlepší studenty, občerstvení k maturitám, provoz internetu ve škole aj.

Celoroční příspěvek pro školní rok 2022/2023 činí 800 Kč.                                                                                             (pozn. Pro školní rok 2023/2024 odsouhlaseno dne 7.9. 2022 navýšení příspěvku o 200 Kč, tj. platba bude1000 Kč.)

Název organizace: Spolek rodičů žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické
Sídlo: Křemencova 179/12, 116 28 Praha 1
IČ: 68383363, datová schránka ID: k7t94xg
Spolek je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 3446.

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda zvolený výborem.

Výbor dohlíží na činnost spolku, spolupracuje při přípravě plesu a schvaluje rozpočet na daný školní rok.

Statutární osoby spolku:

Předseda: Jiří Polomis 
Místopředseda: Bc. Miluše Mikulová
Hospodář: Mirjana Horňáková

Členové ve školním roce 2022/23 (zástupci tříd)

Výbor zasedá v prostorách MSŠCH podle potřeby, nejméně však dvakrát za školní rok.


Dokumenty ke stažení

Stanovy spolku .pdf (226.56 kB)