Mimoškolní aktivity

International Award Duke of Edinburgh

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu - DofE

AKTUALITY:

Nábor 2022:   Ve školním roce 2022/23 nabíráme nové zájemce o program DOFE! Pokud jste se ještě nepřihlásili u svých třídních učitelů, nebo potřebujete více informací, neváhejte a přijďte do kabinetu 305. Na začátku října pak budou všichni předběžní zájemci pozváni na schůzku.

Ceremonie 2021:  Dne 27.4. 2022 proběhlo odložené slavnostní předání cen za stříbrnou a bronzou úroveň. Bohužel se nám termín sešel s termínem praktických maturitních zkoušek, takže ne všichni si mohli svou medajli převzít, ale o svou podzimní možnost snad již nepřijdou. Pro svá ocenění si tedy došli: Klára Vyskočilová, Matyáš Kříž, Magda Součková a Pavel Skála.                    Gratulujeme !!!

Ceremonie 2021:  Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci se slavnostní předání cen za stříbrnou a bronzovou úroveň posouvá do jarního termínu. Oceněni stříbrnou medailí budou: Lucie Procházková, Klára Vyskočilová, Vojta Rychlý a Matyáš Kříž. Oceněni bronzovou medailí budou: Magda Součková a Pavel Skála.

Expedice 2021:  Dne 14.-16. října 2021 se úspěšně uskutečnila bronzová a stříbrná expedice. Za ne úplně příznivého počasí se účastníci snažili stanovovat pH půdy a užívat si podzimní přírodu. Přenocování však určitě nebylo v tomto ročním období jednoduché, a proto všem gratuluji, že to zvládli.

O DOFE:

Naše škola je zapojena do programu DOFE, programu oceňujícího mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů. Vždy v září, ale i v průběhu roku přibíráme nové zájemce o program!!!
Program má 3 úrovně:
bronzová – stříbrná – zlatá.

Účastníci plní vybrané aktivity z oblasti sportu, rozvoje talentu a dobrovolnictví, dále se účastní dobrodružné expedice a ve zlaté úrovni i akce s pobytem.

Pravidla programu: věkový limit (14 – 24 let), délka programu (6 – 18 měsíců), pravidelnost (1 hodina týdně pro každou oblast), stanovený cíl.

Po splnění dané úrovně následuje slavnostní ceremonie a ocenění certifikátem a medailí.

Více na stránkách programu. Informace v kabinetu 305 (Mgr. Helena Ticháková)

Držitelé odznaků DOFE z naší školy:

BRONZOVÁ ÚROVEŇ:             STŘÍBRNÁ ÚROVEŇ:              ZLATÁ ÚROVEŇ:

Součková Magda 2021            Procházková Lucie 2021         Opršalová Aneta 2020

Skála Pavel 2021                     Rychlý Vojta 2021

Procházková Lucie 2020         Vyskočilová Klára 2021            

Červená Julie 2020                   Kříž Matyáš 2021

Havelka Robin 2020                 Opršalová Aneta 2019

Rychlý Vojtěch 2020

Kříž Matyáš 2020

Konečná Martina 2020

Vyskočilová Klára 2020

Gleich Lukáš 2020

Šestáková Hana 2019

Georgieva Kamelie 2018

Čeřovská Kateřina 2018

Matoušková Linda 2018

Matajzíková Tereza 2018

Opršalová Aneta 2018

Pangrácová Klára 2018

Jurčeková Eva 2017              

Kolumpková Lucie 2017

Plachá Markéta 2017

Tošnerová Daniela 2017

Trunečková Jindřiška 2017

Potzlová Kristýna 2017

Šeborová Pavlína 2017