Maturitní zkouška

Profilová část

Profilovou část maturitní zkoušky tvoří ústní a praktické zkoušky.

Části profilové zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.

Pokud si maturant vybral ve společné části cizí jazyk (anglický), maturitní zkoušku koná formou písemné práce a ústní zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024 zveřejnilo MŠMT 31. března 2023.

Z hlavního odborného předmětu žák skládá ústní zkoušku. Pro zaměření Klinická a toxikologická analýza a Forenzní analýza je to analytická chemie, pro zaměření Syntéza a výroba léčiv je hlavním odborným předmětem chemická technologie.

Praktická zkouška má stejné zaměření jako hlavní odborný předmět a tvoří ji písemná a laboratorní část. Alternativou k praktické zkoušce je vypracování dlouhodobé maturitní práce a její obhajoba před maturtiní komisí.

Druhý odborný předmět si každý maturant volí z předmětů analytická chemie, obecná a fyzikální chemie, organická chemie a chemická technologie, musí být jiný než hlavní odborný předmět. Stejně jako u hlavního odborného předmětu se jedná o ústní zkoušku.

Pokud má žák zájem, může složit až dvě dobrovolné maturitní zkoušky. Dobrovolnou zkoušku nemůže konat z předmětu, ze kterého již maturoval dle výše uvedených bodů.

Vyhlášení profilové zkoušky a témat ve školním roce 2023/24

Dokumenty k vyhlášení profilové maturitní zkoušky si můžete stáhnout níže.