Odborné aktivity

Olympiády

Naši žáci se pravidelně účastní chemické olympiády. Mezi další organizované soutěže patří matematická olympiáda, olympiáda z českého a anglického jazyka.

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je předmětová soutěž pro žáky SŠ i ZŠ. V letošním školním roce probíhá již 58. ročník. Žáci 1. a 2. ročníku řeší úlohy kategorie C, pro žáky 3. ročníku je určena kategorie B. Úlohy nejvyšší kategorie E jsou připravovány pro žáky 3. a 4. ročníku chemických průmyslových škol.
V každé kategorii žáci nejprve vypracovávají úlohy školního kola, absolvují praktickou část v laboratoři a napíší test školního kola. Nejlepší z nich postoupí do krajského kola. V kategorii E na krajské kolo navazuje kolo národní.

Naši žáci se každoročně zapojují do všech kategorií chemické olympiády a dosahují hezkých výsledků v krajském a v některých ročnících i národním kole.
Organizaci chemické olympiády zajišťuje Mgr. Eva Vrzáčková (kabinet 307). Informace o chemické olympiádě i zadání a řešení úloh naleznete na stránkách ChO.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je předmětová soutěž pro žáky SŠ i ZŠ. V letošním školním roce probíhá již 71. ročník. Žáci SŠ jsou rozděleni do tří kategorií: první ročník řeší úlohy kategorie C, druhý ročník kategorie B a třetí společně se čtvrtým ročníkem řeší úlohy kategorie A.
Ve všech kategoriích probíhá školní kolo rozdělené na domácí a klauzurní část. V rámci domácí části žáci řeší 6 příkladů a odevzdávají je školnímu koordinátorovi MO. Klauzurní část obsahuje 3 příklady a probíhá v jednotném čase na všech středních školách ČR. Úspěšní řešitelé postupují do krajského kola, kde během 4 hodin řeší 4 příklady. Kategorie A pokračuje ústředním kolem pro 50 nejúspěšnějších řešitelů kola krajského, dále jsou organizovány Mezinárodní MO a Středoevropská MO.

Naši žáci se každoročně účastní soutěže v kategorii C a B. V silné konkurenci se žáky gymnázií dosahují v krajském kole umístění mezi 30 nejlepšími řešiteli.
Organizaci matematické olympiády zajišťuje RNDr. Věra Hájková (kabinet 307). Informace o matematické olympiádě i zadání a řešení úloh naleznete na stránkách MO.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce je dobrovolná soutěž pro žáky se zájmem o cizí jazyky. Od obvodního/okresního kola výše ji zaštiťuje Dům dětí a mládeže, školní kolo organizuje škola samostatně. Do obvodního kola postupuje pouze jeden žák, vítěz kola školního. Soutěžící si porovnají své znalosti a dovednosti v poslechu, čtení, gramatice a konverzaci.

Naši studenti soutěží v kategorii III. C, která je určena žákům prvních až třetích ročníků středních odborných škol. Účastník soutěže nesmí přesáhnout věkovou hranici 20 let, soutěž není určena pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v angličtině mimo jazykovou výuku, ani pro žáky z bilingvních rodin či pro ty, pro něž je anglický jazyk jazykem mateřským. Školního kola se každoročně účastní dvacet až třicet žáků naší školy.

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.
OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v daném časovém limitu (60 minut sloh a 60 minut gramatika).

OČJ má dvě kategorie:
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Na naší škole každým rokem organizujeme školní kolo olympiády a dva nejúspěšnější řešitelé postupují do obvodního kola, kde nás pak pravidelně velmi dobře reprezentují. Školní kolo organizuje Mgr. Alena Satrapová (kabinet 01).