Mladý chemik

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je chemická soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Ve školním roce 2022/2023 probíhá již 11. ročník této soutěže.

 Aktuální informace

(aktualizace: 12. února 2023)

2. kolo - středa 14. prosince 2022

1. kolo probíhalo na základních školách do poloviny listopadu 2022. Po vyhodonocení zadání 1. kola z každé školy postoupili nejlepší 3 žáci do 2. kola. Celkem se účastnilo 3 447 žáků ze 129 základních škol z krajů: Hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Královehradecký.

Ve středu 14. prosince 2022 jsme mohli opět po 3 letech uspořádat 2. kolo u nás na škole. Žáci byli opět rozděleni na ranní a dopolední skupinu - celkem přijelo 348 žáků ze 127 základních škol (kraje: Hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Královehradecký). Žáci nejprve napsali test a poté se přesunuli do tělocvičny, kde pro ně byla připravena přednáška na téma Zajímavosti periodické tabulky prvků. Přednášející RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. z Katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK na závěr přednášky zahrnula i soutěž týkající se orientace v periodické tabulce. 

Nejlépe si s úlohami 2. kola poradil Ondřej Kasner (ZŠ Kladno, Vodárenská). 2. místo obsadila Ester Gangnusová (FZŠ Barrandov II, V Remízku) a na 3. místě se umístila Agáta Sládková (ZŠ Novoborská). 

32 nejlepších žáků z 2. kola postupuje do 3. (laboratorního) kola, které se uskuteční v pondělí 27. března 2023 v laboratoři MSŠCH. 

1. kolo

Zadání a řešení 1. kola společně s organizačními pokyny bylo rozesláno na začátku října na ZŠ. Termín zaslání výsledků 1. kola je do pátku 18. listopadu 2022. Výsledky vyplňte v tabulce v Excelu a v této podobě nám je poté zašlete.

Informace o soutěži

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Podporuje ji odborná veřejnost, firmy podnikající v chemickém průmyslu, Svaz chemického průmyslu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem je propojit základní a střední školství s odbornou praxí v chemii.

Soutěž se skládá ze 3 kol a je určena všem žákům 9. tříd. V prvním kole žáci řeší test, který vám zašleme. Není povinný pro všechny, můžou jej vypracovat např. pouze ti, kteří mají zájem o chemii a přírodní vědy. Učitel chemie vyhodnotí testy a výsledky nám pošle e-mailem nejpozději do pátku 18. listopadu 2022. Nejlepší 3 žáci z každé základní školy se zúčastní 2. (testového) kola, které by v letošním roce mělo opět proběhnout v klasické prezenční podobě ve středu 14. prosince 2022. 30 nejlepších žáků se kvalifikuje do 3. (laboratorního) kola, to se uskuteční v laboratoři naší školy. Termín upřesníme později.

Nejméně tři nejlepší soutěžící postoupí do červnového celostátního finále soutěže, které proběhne v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny, např. iPad, LED TV, iPod, příslib přiznání stipendia 2 400 Kč měsíčně v 1. akademickém roce studia na FCH UP, atd. Celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního (tedy třetího) kola postoupí 3 nejlepší a ti budou doplněni dalšími 16 žáky podle celkové účasti v jednotlivých regionech. 

Bližší informace a zadání prvního kola vám pošlou Mgr. Vlastimil Souček a Mgr. Eva Vrzáčková, mlady_chemik@mssch.cz (mlady_chemik - mezi slovy je podtržítko).

Důležité termíny:

1. kolo - odeslání výsledků do pátku 18. listopadu 2022
2. kolo, MSŠCH středa 14. prosince 2022
3. kolo, MSŠCH pondělí 27. března 2023

 Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR


Partneři