Mladý chemik

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je chemická soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Ve školním roce 2021/2022 probíhá již 10. ročník této soutěže.

 Aktuální informace

(aktualizace: 13. dubna 2022)

3. kolo - úterý 5. dubna 2022

Po dvouleté pauze jsme opět mohli uspořádat 3. kolo prezenčně v laboratoři. Pro žáky byla připravena hezká úloha týkající se kyselin a zásad a jejich ,,titračního" stanovení. 3. kola se účastnilo pouze 22 žáků z 20 škol - absence byly hlavně z důvodu nemoci. 

Po 2hodinové laboratorní práci žáci absolvovali doprovodný program - RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. a RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. z Katedry učitelství a didaktiky chemie si pro žáky připravili workshop související s periodickou tabulkou prvků včetně praktických ukázek. 

Po opravení praktické části a sečtení bodů se na 1. místě umístil Matěj Němec, ZŠ Povážská Strakonice. 2. místo připadlo Kateřině Hermannové, ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135 a 3. skončil Adam Volek, ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice. Všem 3 gratulujeme! První 3 soutěžící postupují do celostátního finále, které se bude konat v červnu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Doplní je ještě žáci na 4. místě Pavel Vrána, ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6 a 5. místě David Jevdokymov, ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová. 

Na průběh soutěže se můžete podívat v galerii akcí

2. kolo - čtvrtek 27. ledna 2022

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 proběhlo 2. kolo online formou. V našem regionu se zúčastnilo 282 žáků z 106 škol. Nejlépe si s teoretickým testem poradil Matěj Němec, ZŠ Povážská Strakonice. 2. místo obsadila Justýna Balíková, ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 a na 3. místě se umístil Martin Filipec, ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6. 

29 nejlepších z 2. kola postupuje do 3. (laboratorního) kola, které se uskuteční v úterý 5. dubna 2022 v laboratoři MSŠCH. 

2. kolo - čtvtek 27. ledna 2022 (9-16) ONLINE

2. kolo, které se mělo uskutečnit v úterý 14. prosince 2021 na naší škole prezenčně, v tomto termínu neproběhne. Vzhledem k současné situaci bylo rozodnuto, že 2. kolo bude realizováno formou online testu v termínu čtvrtek 27. ledna 2022 od 9:00 do 16:00. Informace ohledně organizace přijdou učitelům na e-mail okolo 10. ledna 2022.

1. kola se účastnilo 108 základních škol z krajů: Hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Královehradecký.

1. kolo

Zadání a řešení 1. kola společně s organizačními pokyny bylo rozesláno během září na ZŠ. Termín zaslání výsledků 1. kola je do pátku 19. listopadu 2021. Výsledky vyplňte v tabulce v Excelu a v této podobě nám je poté zašlete. V názvu tabulky Excelu (ZS_XXX_MCH_2021_vysledky.xlsx) nahraďte XXX názvem Vaší školy.

Informace o soutěži

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Podporuje ji odborná veřejnost, firmy podnikající v chemickém průmyslu, Svaz chemického průmyslu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem je propojit základní a střední školství s odbornou praxí v chemii.

Soutěž se skládá ze 3 kol a je určena všem žákům 9. tříd. V prvním kole žáci řeší test, který vám zašleme. Není povinný pro všechny, můžou jej vypracovat např. pouze ti, kteří mají zájem o chemii a přírodní vědy. Učitel chemie vyhodnotí testy a výsledky nám pošle e-mailem nejpozději do pátku 19. listopadu 2021. Nejlepší 3 žáci z každé základní školy se zúčastní 2. (testového) kola, které by v letošním roce mělo opět proběhnout v klasické prezenční podobě v úterý 14. prosince 2021. 30 nejlepších žáků se kvalifikuje do 3. (laboratorního) kola, to se uskuteční v laboratoři naší školy. Termín upřesníme později.

Nejméně tři nejlepší soutěžící postoupí do červnového celostátního finále soutěže, které proběhne v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny, např. iPad, LED TV, iPod, příslib přiznání stipendia 2 400 Kč měsíčně v 1. akademickém roce studia na FCH UP, atd. Celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního (tedy třetího) kola postoupí 3 nejlepší a ti budou doplněni dalšími 16 žáky podle celkové účasti v jednotlivých regionech. 

Bližší informace a zadání prvního kola vám pošlou Mgr. Vlastimil Souček a Mgr. Eva Vrzáčková, mlady_chemik@mssch.cz (mlady_chemik - mezi slovy je podtržítko).

Důležité termíny:

1. kolo - odeslání výsledků do pátku 19. listopadu 2021
2. kolo, online test konec ledna 2022
3. kolo, MSŠCH únor/březen 2022

 Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR


Partneři