Dokumenty

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice.

ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem školy a je veřejně přístupný. Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání.

Program každoročně vyhodnocujeme a upravujeme podle aktuálních potřeb (např. úpravy učiva s důrazem na praktické využití, změna učebnice v jazycích atd.).

Školní vzdělávací program MSŠCH od září 2022 v úplném znění (do roku 2026).

Školní vzdělávací program MSŠCH od září 2021 v úplném znění (do roku 2025). 

Školní vzdělávací program MSŠCH od září 2018 v úplném znění (do roku 2022).