Maturitní zkouška

Organizace zkoušky

Organizační pokyny pro konání maturitní zkoušky v aktuálním školním roce

Termíny pro jarní zkušební období 2024::

 • nejpozději do 1. prosince 2023 žák podá přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy pro jarní zkušební období 2024 
 • písemná práce z českého jazyka a literatury: 
 • písemná práce z anglického jazyka: 
 • praktická maturitní zkouška: 23.4. - 24.4.2024
 • didaktické testy se budou konat v období od 2. května do 15. května 2024
 • MPO ústní obhajoby: 
 • A4., F4. ústní MZ: 20.5. - 24.5.2024 
 • K4. ústní MZ: 27.5. - 31.5.2024 

Dne . září 2023 byla vyhlášena profilová část maturitní zkoušky, okruhy předmětů atd. Vše naleznete ke stažení v Profilová část.

Termíny pro podzimní zkušební období 2023:

 • nejpozději do 25. června 2023 žák podá přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy pro podzimní zkušební období 2023
 • praktická maturitní zkouška z ANC: 7.9.2023 laboratorní část, od 8 hodin, laboratoř LFC, 8.9.2023 písemná část, od 8 hodin, učebna LFE 
 • písemná práce z anglického jazyka: 11.9.2023 od 8 hodin, učebna 310
 • ústní MZ A4.,K4. se budou konat 12.9.2023 od 9 hodin, učebna 214

Dne 26. května 2023 byla vyhlášena profilová část maturitní zkoušky, okruhy předmětů atd. Vše naleznete ke stažení v Profilová část.