Maturitní zkouška

Organizace zkoušky

Organizační pokyny pro konání maturitní zkoušky v aktuálním školním roce

Důležité termíny:

  • nejpozději do středy 1. prosince 2021 žák podá přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy pro jarní zkušební období 2022 
  • písemná práce z českého jazyka a literatury: 6.4.2022
  • písemná práce z anglického jazyka: 11.4.2022
  • praktická maturitní zkouška: 26.4. - 27.4.2022
  • didaktické testy se budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022
  • F4.,K4. ústní MZ: 16.5. - 20.5.2022
  • A4. ústní MZ: 23.5. - 27.5.2022

Dne 24. září 2021 byla vyhlášena profilová část maturitní zkoušky, okruhy předmětů atd. Vše naleznete ke stažení v Profilová část.