Historie

Historie školy

Škola, důvěrně zvaná "Křemencárna", navazuje na dlouholeté tradice (Státní) Střední průmyslové školy chemické a Masarykova státního reálného gymnázia. Svůj název – Masarykova střední škola chemická – získala v roce 1994 u příležitosti oslav 100. výročí otevření školní budovy.

Kořeny Střední průmyslové školy chemické sahají až do roku 1837, kdy byla založena První česká průmyslová škola. K vyučovaným předmětům vedle aritmetiky, geometrie, fyziky či strojnictví patřila i chemie. Samostatné chemické oddělení bylo zřízeno v roce 1898 a roku 1945 byla ustavena samostatná Střední průmyslová škola chemická, jež se o sedm let později přemístila z původní budovy v Betlémské ulici do ulice Křemencovy. K užívání získala prostor po zrušeném reálném gymnáziu, jež v Křemencově ulici sídlilo do roku 1949. Podmínky pro výuku chemie nebyly odpovídající, a budovu bylo tedy nutné přizpůsobit jinému typu výuky. 

V současnosti se snažíme navazovat na nejdůležitější tradice spjaté s počátky této instituce – na tradici Masarykova státního reálného gymnázia udržováním vysoké úrovně vzdělanosti absolventů a v letech 1997–2011 zavedením oboru Technické lyceum, na tradici Střední průmyslové školy chemické pak odbornou úrovní výuky a výchovou kvalitních chemiků s širokými možnostmi uplatnění.

Za léta své existence branami školní budovy prošly celé generace chemiků. Mezi úspěšné absolventy chemické průmyslovky patří např. prezident Akademie věd ČR v letech 1993–2001 prof. Rudolf Zahradník, prof. Ing. František Jursík (bývalý proděkan pro vědu a výzkum FCHT VŠCHT), prof. VŠCHT Ing. Jiří Wanner, DrSc., prof. VŠCHT Ing. Pavel Hasal, CSc., prof. VŠCHT Ing. Jiří Svoboda, CSc., prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D., Ing. Vít Svoboda, Dr.sc. ETH Zurich, Ing. Pavel Brůžek, výkonný ředitel společnosti Draslovka Kolín, Mgr. Pavel Jursík, zakladatel a jednatel společnosti Alchimica a prezident Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR, Ing. Vladimír Poříz, výkonný místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností, plk. Ing. Jan Karl, vedoucí Oddělení vývoje a výzkumu Technického ústavu požární ochrany, ale také osobnosti z jiných oblastí než chemie, např. režisérka a profesorka FAMU Olga Sommerová nebo hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer.

Rozhodně bychom ovšem neměli pominout jednu z nejvýraznějších osobností pedagogického sboru – Ing. Ivana Sedláka, který v "Křemencárně" strávil většinu svého učitelského života a ovlivnil stovky budoucích chemiků. Byl učitelem s úctyhodným přehledem a obrovskými zkušenostmi z praxe. Že je jeho zápal pro výuku výjimečný, ocenili i studenti a přihlásili ho do ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, v níž roku 2007 zvítězil.

Ing. Ivan Sedlák