SRŽPŠ

Schůze výboru a zápisy

Výbor zasedá v prostorách MSŠCH, podle potřeby nejméně dvakrát za školní rok.

Schůze výboru SRŽPŠ se zpravidla koná před třídními schůzkami od 17 hod v učebně 308. 

Datum schůze Zápis ze schůze
10. listopadu 2021  
11. listopadu 2020 Neproběhla v důsledku epidemické situace, spolek řešil důležitá rozhodnutí a hlasování on-line. 
20. listopadu 2019 Neproběhla v důsledku epidemické situace, spolek řešil důležitá rozhodnutí a hlasování on-line.
21. listopadu 2018 PFD