SRŽPŠ

Schůze výboru a zápisy

Výbor zasedá v prostorách MSŠCH, podle potřeby nejméně dvakrát za školní rok.

Schůze výboru SRŽPŠ se zpravidla koná 2x za rok. .

Datum schůze Zápis ze schůze
6. září 2023 PDF
 14. prosince 2022 PDF
 7. září 2022 PDF
6. prosince 2021 PDF
11. listopadu 2020 Neproběhla v důsledku epidemické situace, spolek řešil důležitá rozhodnutí a hlasování on-line. 
20. listopadu 2019 Neproběhla v důsledku epidemické situace, spolek řešil důležitá rozhodnutí a hlasování on-line.
21. listopadu 2018 PFD