Spolupráce a granty

Vysoké školy a Akademie věd ČR

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami i ústavy Akademie věd ČR. Studijní plány jednotlivých zaměření byly konzultovány s našimi partnery z těchto institucí.
Jsme fakultní školou Vysoké školy chemicko-rechnologické v Praze a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Partnerské vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR

Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR v oblasti odborného vzdělávání našich studentů. S vysokými školami se také spolupodílíme na přípravě nových učitelů chemie.

Jsme Fakultní škola

Máme statut:
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Fakultní škola Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Odborná činnost

V rámci přípravy na povolání umožňujeme některým studentům odbornou přípravu ve spolupráci s VŠ a ústavy AV ČR. Tuto možnost nabízíme našim nejlepším žákům, kteří mají zájem o hlubší studium svého oboru. Jde o časově poměrně náročnou činnost, kdy žáci provádějí rozsáhlejší měření a vyhodnocení naměřených dat. Své výsledky prezentují každoročně v listopadu na Studentské odborné konferenci.

V této oblasti spolupracujeme zejména s těmito institucemi:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav chemických procesů AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR

Dlouhodobě spolupracujeme také s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, kde pravidelně pořádáme Studentskou odbornou konferenci.