Prohlášení o přístupnosti

Masarykova střední škola chemická, Praha, Křemencova 12 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.mssch.cz a mobilní aplikace Bakaláři v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.mssch.cz a mobilní aplikaci Bakaláři.

Stav souladu

Web je napsán podle normy XHTML 1.0, což by mělo zajistit jeho správné zobrazení v nejpoužívanejších prohlížečích. Celý web je psán strukturovaně s důrazem na důsledné oddělení obsahu a formy neměl by proto být problém na něj přistupovat v textovém prohlížeči či se slepeckou čtečkou. Tato webová stránka a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 z důvodu nesouladu prvků uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. Pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • některé dokumenty mohou být v uzavřeném formátu JPEG, PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS a XLSX, pro které je opět dostupný běžný software
  • některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (ZIP, 7Z). Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat, například 7-Zip.
  • odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  • videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. října 2021

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda - vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba, kontaktní údaje, postup pro prosazování práva

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12, 116 28  Praha 1
email:  info@mssch.cz

Postup pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz