Třídy a třídní učitelé

Přehled tříd a jejich třídních učitelů ve školním roce 2022/23.

 

Třída Kmenová učebna Počet žáků Třídní učitel Zástupce třídního
1.A 306 33 Mgr. Eva Vrzáčková Mgr. Helena Ticháková
1.B 310 32 Ing. Dagmar Hofmanová RNDr. Věra Hájková
1.C 111 32 Ing. Zita Valentová Ing. Ladislava Staňková
A2. 112 27 Mgr. Markéta Veverková Mgr. Monika Wagnerová
F2. 105 31 Mgr. Alena Satrapová Mgr. Jitka Růžičková
K2.A 215 31 Jana Koptišová Mgr. Michal Váňa
K2.B 216 29 Mgr. Pavel Marek Jana Koptišová
A3. 303 28 Ing. Tomáš Mahnel, Ph.D. Ing. Blanka Tupá
F3. 309 32 RNDr. Věra Hájková Mgr. Vlastimil Souček
K3. 311 30 Ing. Kateřina Hyklová Ing. Dagmar Hofmanová
A4. LFCH 30 Ing. Blanka Tupá Ing. Dagmar Šanderová
F4. 214 27 Mgr. Monika Wagnerová Mgr. Markéta Veverková
K4. 308N 29 Mgr. Vlastimil Souček Ing. Dagmar Malá