Třídy a třídní učitelé

Přehled tříd a jejich třídních učitelů ve školním roce 2021/22.

 

Třída Kmenová učebna Počet žáků Třídní učitel Zástupce třídního
1.A 112 30 Mgr. Markéta Veverková Mgr. Monika Wagnerová
1.B 105 30 Mgr. Alena Satrapová Mgr. Jitka Růžičková
1.C 215 30 Jana Koptišová Mgr. Michal Váňa
1.D 216 30 Mgr. Pavel Marek Ing. Ladislava Staňková
A2. 303 27 Ing. Tomáš Mahnel, Ph.D. Ing. Blanka Tupá
F2. 309 32 RNDr. Věra Hájková Mgr. Vlastimil Souček
K2. 111 31 Ing. Kateřina Hyklová Ing. Dagmar Hofmanová
A3. 311 30 Ing. Blanka Tupá Ing. Dagmar Šanderová
F3. 214 29 Mgr. Monika Wagnerová Mgr. Eva Vrzáčková
K3. 310 31 Mgr. Vlastimil Souček Ing. Dagmar Malá
A4. 38A 27 Mgr. Eva Vrzáčková Ing. Tomáš Mahnel, Ph.D.
F4. 38N 30 Ing. Dagmar Hofmanová Ing. Zita Valentová
K4. 306 28 Ing. Dagmar Malá RNDr. Věra Hájková