Odborné aktivity

Praxe

Žáci se během studia účastní odborné praxe mimo školu v rozsahu 2 x 14 dnů, a to v závěru třetího a na začátku čtvrtého ročníku.

Při realizaci odborných praxí mají žáci na výběr z celé řady renomovaných pracovišť z různých oblastí chemie, farmacie a příbuzných oborů. Spolupracujeme s vysokými školami, výzkumnými ústavy Akademie věd ČR, výrobními podniky i komerčními laboratořemi. Při výběru se snažíme respektovat zájem jednotlivých žáků.

Praxe lze v některých případech domluvit i individuálně, tj. mimo běžně obsazovaná pracoviště, pokud tato pracoviště dokáží zajistit obsahovou náplň odborné praxe. V případě vašeho zájmu můžete kontaktovat Mgr. Markétu Veverkovou, která odborné praxe organizuje. 

Výstupem je zpráva z praxe, která je hodnocena v rámci profilového odborného předmětu. Žák je také zároveň hodnocen svým školitelem v evaluačním dotazníku, který je níže ke stažení.


Dokumenty ke stažení

Evaluační dotazník .docx (19.85 kB)
Evaluační dotazník .pdf (596.12 kB)