Dokumenty

Studijní plány

Rozpis učiva pro jednotlivá zaměření oboru
Zaměření si volí žáci od druhého ročníku.

Plány studia zaměření oboru Aplikovaná chemie
(platné od 1. 9. 2020):

1. ročník je společný pro všechna zaměření

Od druhého ročníku si žáci volí zaměření: