Úspěchy v soutěžích

Ceny Učené společnosti ČR

Kategorie středoškolský student a pedagog

Od roku 2007 byla cena udělena těmto absolventům (i pedagog je absolvent):

Oldřich Hudeček
za studii "Calix[4]areny"

Lukáš Fuka, Tomáš Fuka
za společnou studii "Tlakové membránové procesy a jejich využití v oblasti výroby pitné vody, užitkové vody a pro čištění odpadních vod"

rok 2008

Zuzana Karásková
za studii „Sacharidy pro specifické glykosylace proteinů“

Pavlína Žáková
za studii “Stanovení asociačních konstant derivátů pyrimidoisoindolu s cyklodextríny"

rok 2010

Vít Svoboda
za studii „Konstrukce a charakterizace diodových laserů pro analýzu stopových množství látek v plynných vzorcích“

rok 2013

Kryštof Škach
za studii „Syntéza esterů porfyrinu se žlučovými kyselinami“

rok 2014

Martin Štengel a Mikuláš Vlk
za společnou studii „Modifikace gumárenských směsí nahrazením kaučuků vybranými odpadními polymerními materiály“

rok 2015

Ing. Zita Valentová, cena pro pedagogy

Anna Beránková
za studii „Voltametrické stanovení 4 - nitrofenolu na měděné elektrodě a jeho optimalizace

rok 2018

Kamila Starkbaumová, Petr Palivec 

za společnou studii „Chemické experimenty pro učitele základních a středních škol“

rok 2020

Kamil-Lukáš Zach
Název práce: Interakce komplexních sloučenin cyklamového typu s kyanidem a oxidem uhelnatým