Úspěchy v soutěžích

Cena Wernera von Siemense za rok 2020

 V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězil Mgr. Lukáš Petera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, náš absolvent.

Blahopřejeme.

Více zde

Ostatní: 

Krajské kolo ChO - kategorie E

Ve středu 27. listopadu se na naší škole opět konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie E. Zúčastnili se 4 žáci z naší školy, kteří soutěžili v rámci kraje Hlavní město Praha, a jeden žák v rámci Ústeckého kraje. Žáci nejprve řešili teoretické úlohy z oblasti anorganické chemie (výroba kovů), organické chemie (aromatické sloučeniny) a fyzikální chemie (fázové rovnováhy). Poté se přesunuli do laboratoře a čekaly na ně dvě úlohy - standardizace odměrného roztoku thiosíranu sodného a stanovení fenolu. 

Ostatní: 

Krajská kola ChO - kategorie C a B

Krajské kolo chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky) proběhlo ve čtvrtek 4. dubna na PřF UK. Z naší školy postoupil do krajského kola Vojtěch Böhm, 1.C. Soutěžící řešili opět úlohy z termochemie, radioaktivity a reakce vybraných prvků. V laboratoři stanovovali obsah kyseliny trihydrogenborité. Vojtěch Böhm skončil na 23. místě. 

Výsledková listina - KK, kat. C

Ostatní: 

Cena Nadačního fondu J. Heyrovského

Ve středu 12. prosince 2018 proběhlo slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, která je udělována vítězům národních kol olympiád či středoškolské odborné činnosti. V letošním roce tuto cenu obdržel náš bývalý žák Petr Palivec, K4.A za vítězství v národním kole chemické olympiády kategorie E. Gratulujeme!

Ostatní: 

Krajské kolo ChO kat. E

Ve středu 28. listopadu proběhlo na naší škole krajské kolo chemické olympiády kategorie E (nejvyšší kategorie určená pro žáky 3. a 4. ročníků chemických škol). Postoupilo do něj 8 žáků, kteří nejlépe zvládli školní kolo. Čekala na ně praktická část, v rámci níž stanovovali obsah Bi a Zn ve vzorku několika různými titracemi. V teoretické části řešili úlohy týkající se chemie chromu a manganu, v organické části byly úlohy zaměřeny na reakce karbonylové skupiny a ve fyzikální části se úlohy týkaly spektrometrie a různých stanovení.

Krajské kolo ChO kat. B

Ve čtvrtek 10. května proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie B na VŠCHT. Z naší školy byli vybráni první 2 ze školného kola - Jan Červinka a Martin Kovář, oba z A3. Úlohy anorganické části se týkaly halogenů, organická část byla zaměřena na aromatické sloučeniny. V praktické části se účastníci zabývali argentometrií.

Stránky

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti 

Přihlásit se k odběru Úspěchy v soutěžích