Úspěchy v soutěžích

Chemická olympiáda, kat. E - krajské kolo

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E bylo v letošním roce také upraveno - pro tuto kategorii bylo rozděleno do 2 dnů. První den žáci absolvovali praktickou část, která se konala u nás na škole ve středu 22. listopadu. Pro žáky byly připraveny 2 úlohy - organická syntéza a poté stanovení účinné látky v přípravku Akneroxid 10. Teoretickou část žáci psali společně s kategorií A v pátek 1. prosince na PřF UK. Stejně jako ve školním kole měla větší váhu praktická část.

Z naší školy postoupili do krajského kola 4 žáci. Nejlépe si se všemi částmi poradila Lucie Řeháčková, F3., druhý skončil Theodor Kincl, A3. a na třetí příčce se umístil David Králík, A4. Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům! Nejlepší postoupí do národního kola, které se koná na konci ledna.


Dokumenty ke stažení

KK ChO E - 2023 .pdf (40.07 kB)