Kronika školy

O Kronice

Zvědavý návštěvníku,

vítej na stránkách kroniky MSŠCH. Hledáš-li informace o historii školy, nezdržuj se zde a přejdi na stránku o historii či na Almanachy. Obsahem této kroniky budou nanejvýš důležité, méně důležité i významem podružné události, které se budou týkat života na Křemencárně v průběhu let.

Kronika se začala psát ve školním roce 1960/61. Je obsažena v několika svazcích. První kniha zaznamenává události z let 1960-1983. Druhá zahrnuje období 1983-1997. Od r. 1997/98 je každému školnímu roku věnován jednotlivý sešit.

Kronikářka bude vděčná za všechny nápady, rady a připomínky k podobě kroniky. Také vám předem děkuje za všechny nové informace a poskytnuté fotografie, neboť nemůže být přítomna u všech zaznamenání hodných událostí. Pište na zuzana.juskova@mssch.cz.

O Kronikářích

Kronikářů se vystřídalo sedm. První stránky zaplnila v letech 1960- 1966 Marie Krčmářová, vyučující českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a tělesné výchovy. Zemřela náhle v roce 1966 a kroniku převzal Jan Schlemmer, který vyučoval chemii a fyziku. Tento profesor, jehož styl byl obzvláště květnatý a písmo zdobné, odešel do důchodu během roku 1968/69.

Takto dr. Schlemmer dojemně vykreslil počátek roku 68 / 69.
"S tísnivým pocitem v duši začíná psát kronikář události nového školního roku. Cizí vojska zaplavila naši drahou, pokojnou vlast a nikdo neví proč. A protože lid této země byl vždy pracovitý, důvěřivý a milující pravdu, jde znovu po své práci i ve stínu tanků. Nastupuje do práce se slzami v očích, s hořkým zklamáním v duši, ale v pevné víře ve spravedlnost a s pevnou vůlí dál poctivě pracovat. Učitelé i žáci školy byli jako každoročně připraveni nastoupit 22.srpna na pomoc našim chmelnicím, ale smutné události tomu zabránily."

Nejstručnější zápisy z let 1969/70 a 1970/71 poskytl neznámý kronikář. Jako další se kroniky ujala nejdéle píšící autorka, Nella Weissová, vyučující český, ruský a anglický jazyk. V roce 1974 se poprvé vyskytuje v kronice jiný text než rukopis (výstřižek z novin o maturitních zkouškách) a také první vložená fotografie. Paní Weissová odchází do důchodu v roce 1987.

Od března 1986 píše kroniku krátce Blanka Křivánková (český jazyk a dějepis), v průběhu roku ji střídá Růžena Vokáčová, vyučující chemii. V červnu 1992 předává kroniku zatím poslední autorce, mně.

Kronika k prohlédnutí

Díky ochotné práci stávající kronikářky Zuzany Juškové je možné si zalistovat kronikou od školního roku 2004/2005 i na dálku.

 

Školní rok Kronika Fotografie
2020/2021 PDF Tříd
2019/2020

PDF

Tříd
2018/2019 PDF Tříd
2017/2018 PDF Tříd
2016/2017 PDF (26 MB) Tříd
2015/2016 PDF (104 MB) Tříd
2014/2015 PDF (65 MB) Tříd
2013/2014 PDF (116 MB) Tříd
2012/2013 PDF (266 MB) Tříd
2011/2012 PDF (229 MB) Tříd
2010/2011 PDF (187 MB) Tříd
2009/2010 PDF (100 MB) Tříd
2008/2009 PDF (17 MB) Tříd
2007/2008 PDF (22 MB) Tříd
2006/2007 PDF (21 MB) Tříd
2005/2006 PDF (31 MB) Tříd
2004/2005 PDF (26 MB) Tříd

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti