Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické je spolek, jehož cílem je aktivní účast při pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí pořádaných společně s MSŠCH a poskytování finanční, materiální a další pomoci MSŠCH.

Vybrané příspěvky pomáhají uhradit maturitní (a zároveň imatrikulační) ples, dopravu na exkurze, náklady na protidrogové programy, odměny pro školní soutěže, odměny pro nejlepší studenty, občerstvení k maturitám, provoz internetu na škole aj.

Celoroční příspěvek pro školní rok 2021/2022 činí 800,- Kč. 

 

Název organizace: Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Kontaktní adresa SRŽPŠ: Křemencova 179/12, 116 28 Praha 1.

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda, zvolený výborem.

Výbor dohlíží na činnost SRŽPŠ, spolupracuje při přípravě plesu a schvaluje rozpočet na daný školní rok.

 

Kontaktní adresy:

Předseda: Ing. Tomáš Bárta

Místopředseda: Martin Šíla

Hospodář: Martin Šíla

 

Výbor zasedá v prostorách MSŠCH, podle potřeby nejméně dvakrát za školní rok. Schůze výboru SRŽPŠ proběhne před třídními schůzkami dne 10. 11, 2021 od 17 hod, v učebně 308. Informační dopis předsedy, pana Ing. Bárty, obdrží členové spolku v dohledné době.

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti