Úspěchy v soutěžích

Chemická olympiáda, kat. E - národní kolo

Poslední lednový týden jako každý rok probíhá národní kolo chemické olympiády kategorie E – letos v termínu od neděle 29. 1. do čtvrtka 2. 2. 2023 na VŠCHT v Praze ve spolupráci s ÚOCHB AV ČR. Do národního kola postoupili z krajského kola 3 naši žáci – David Soukup, A4., Jan Hron, F4. a Matěj Ungr, F4.

V rámci národního kola soutěžící této kategorie absolvují 2 praktické části – organickou syntézu (kde si zkusili připravit kyselinu difenovou) a analytickou část (stanovení kyseliny amidosírové v čistícím prostředku). Teoretická část je rozdělena na anorganickou chemii (letos se zde objevily úlohy týkající se významných kyselin), organickou chemii (chemie karbonylových sloučenin) a fyzikální chemii (rychlostní rovnice a polymerizace). 

Kromě soutěžních úloh je pro žáky připraven i doprovodný program – různé exkurze (například do výzkumného ústavu v Řeži, ÚOCHB, nebo do Národního technického muzea) či divadelní představení, které obstaral studentský spolek VŠCHT DI(v)OCH.

Naši žáci se ve výsledkové listině seřadili hezky za sebou – z celkového počtu 15 soutěžících na 7. místě skončil Jan Hron, na 8. místě Matěj Ungr a 9. místo obsadil David Soukup. Celkové výsledkou jsou v sekci ke stažení.

Děkujeme za reprezentaci školy!


Dokumenty ke stažení

NK ChO E - výsledky .pdf (238.29 kB)