Úspěchy v soutěžích

Chemická olympiáda, kat. E - krajské kolo

Ve středu 23. listopadu proběhlo na naší škole krajské kolo chemické olympiády kategorie E, kterého se účastnilo 5 žáků. V rámci praktické části žáci stanovovali obsah acetylsalicylové kyseliny v přípravku Acylpyrin. Poté na ně čekaly úlohy teroetické části - stejně jako ve školním kole z anorganické, organické a fyzikální chemie.

Vítězem krajského kola se stal David Soukup, A4., na druhém místě skončil Jan Hron, F4. a třetí místo obsadil Matěj Ungr, F4. Celkové výsledky najdete v příloze. Vítěz postoupí do národního kola, které proběhne na konci ledna. Všem zúčastněným gratulujeme!


Dokumenty ke stažení

KK ChO E - výsledky .pdf (373.15 kB)