Úspěchy v soutěžích

Chemická olympiáda, kat. E - krajské kolo

Ve středu 24. listopadu proběhlo u nás na škole krajské kolo 58. ročníku chemické olympiády kategorie E, která je určena výhradně žákům středních průmyslových škol. Žáci řeší úlohy jak praktické části, která má větší bodové ohodnocení, tak i teoretické části.

V letošním ročníku v rámci praktické části žáci stanovují chelatometricky hliník v různých materiálech - v tomto kole to bylo v antiperspirantu. V teoretické části žáci řešili úlohy spojené s uhlíkem, křemíkem, hliníkem (anorganická chemie), dále úlohy týkající se sirných derivátů (organická chemie) a úlohy poposující rovnováhy, iontovou výměnu, adsorpci (fyzikální chemie).

Vítězem krajského kola se stal Jan Hron, F3., na druhém místě se umístil Sy Nguyen Tran, A3. a třetí skončila Magda Mazačová, F3. Gratulujeme!

Fotografie z průběhu krajského kola nejdete v galerii akcí

V této kategorii na krajské kolo navazuje národní kolo, které se uskuteční na konci ledna. Do národního kola postupuje vítěz, případně další žáci s dobrým bodovým ziskem.

POŘADÍ JMÉNO TŘÍDA TEORETICKÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST CELKEM
1. Jan Hron F3. 9,75 53,50 63,25
2. Sy Nguyen Tran A3. 6,30 52,50 58,80
3. Magda Mazačová F3. 8,35 46,50 54,85

Dokumenty ke stažení

KK ChO E 2021 výsledky .pdf (387.21 kB)