Úspěchy v soutěžích

SOČ

Úspěch Marka Beneše

Marek Beneš zvítězil v krajském kole SOČ školního roku 2020/21 i na SVK Litvínov v červnu 2021 s prací:

Studium mechanismu oxidace a redukce terpenu citralu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod

Školitelka: RNDr. Romana Sokolová, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v. v. i.