O Křemencárně

Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako „Křemencárna“, patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze. V roce 2017 oslavila 180 let od vzniku 1. české průmyslové školy, z jejíhož chemického oddělení vznikla jako samostatná škola v roce 1945. Na stávající adrese sídlí od roku 1952.

„Křemencárna“ je škola s vysokou úrovní výuky prověřenou dlouhou tradicí, reflektující požadavky vysokých škol i odborné praxe v moderně koncipovaných zaměřeních oboru Aplikovaná chemie, což zaručuje snadné a bezproblémové uplatnění absolventů při dalším studiu i na trhu práce.

Mimo stabilní a profesionální pedagogický sbor patří mezi hlavní přednosti školy zejména vysoce kvalitní vybavení laboratoří chemie, fyzikální chemie, elektrotechniky a výpočetní techniky, které umožňuje žákům získat znalosti a dovednosti pro práci s nejmodernějšími přístroji a technologiemi.

Za hlavní cíl považujeme přípravu žáků na úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek a na jejich další odborné uplatnění v praxi i v dalším studiu na vysokých školách především chemického, farmaceutického a přírodovědného směru.

Při výuce klademe důraz i na zodpovědný přístup k udržitelnému rozvoji života, a proto jsme se připojili k programu Responsible Care, také jsme laureátem Ceny udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu ČR a získali jsme i mezinárodní titul Ekoškola. Jsme členem Svazu chemického průmyslu, dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou vysokých škol a průmyslových podniků. Podrobnosti o spolupráci najdete v sekci Spolupráce a granty. 

Naši žáci se pravidelně umísťují na předních pozicích v studentských odborných konferencích, na chemických olympiádách a matematických soutěžích pro střední odborné školy. Několik z nich za svoji odbornou činnost získalo cenu Učené společnosti ČR.

Studenti se v rámci výuky mohou účastnit odborných praxí v ČR i v zahraničí, mezinárodních projektů, odborných exkurzí, poznávacích zájezdů, sportovních a lyžařských kurzů.

Další předností školy je výhodná poloha v centru města, v ulici poměrně klidné, a přitom snadno dosažitelné ze stanic metra Národní třída či Karlovo náměstí a z tramvajových zastávek Národní divadlo, Lazarská nebo Karlovo náměstí.