Aktuality

Přijímací zkoušky

Zaevidovali jsme a registrovali v informačním systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 309 uchazečů o studium. Pozvánky ke zkoušce z Cematu pošleme uchazečům e-mailem v pondělí 20.3. Pozvánka přijde i poštou s dalšími přílohami, příp. datovou schránkou v týdnu po 27.3. 2023.