Aktuality

Zájezd do Skotska nové!!

Kapacita je naplněna. Zapisovala jsem zájemce v pořadí, jak se hlásili přes Komens, Outlook nebo osobně. Prosím plnoleté účastníky a rodiče neplnoletých žáků, aby se / je  zaregistrovali online v systému cestovní kanceláře. Instrukce jsem rozdala v papírové formě či zaslala emailem. 

Máme dostatek náhradníků. Nemusíte se proto bát storno poplatků. Ještě se nám to nikdy nestalo, že by někdo platil storno poplatky. Z vážných důvodů (zdravotní, rodinné) lze odstoupit a požádat o výměnu za náhradníka. Tato služba je bezplatná.

S dotazy se obracejte na: juskova@mssch.cz