Aktuality

Chemická olympiáda, kat. B - školní kolo

Chemická olympiáda kategorie B (3. ročníky) probíhala od prosince do března. Tato kategorie zahrnuje anorganickou a organickou část. V anorganické části byly úlohy zaměřeny na kovy - ať už to byla známá úsloví související s kovy nebo reakce kovů s kyselinami, případně výroba kovů z rud. V rámci organické části žáci řešili úlohy ohledně kyselosti organických sloučenin, indukčních a mezomerních efektů. Na konci března jsme v laboratoři v rámci praktické části stanovovali spektrofotometricky (ale netradičně s pomocí mobilního telefonu) obsah thiokyanatanů ve slinách. 

V rámci školního kola obsadil 1. místo David Soukup, A3., druhý byl s nepatrným odstupem Matěj Ungr, F3. a 3. skončila Klára Vydrželová, F3. I v této kategorii se letos účastnilo více žáků než v minulých letech - konkrétně 14. Celkové výsledky s podrobným bodováním jsou k dispozici ke stažení. První tři soutěžící postupují do krajského kola, které proběhne ve středu 20. dubna. 

Na fotografie z praktické části, testu školního kola a vyhlášení se můžete podívat v galerii akcí


Dokumenty ke stažení

ChO, kat. B - výsledky .pdf (211.97 kB)