Aktuality

KMD - podmínky pro návštěvu divadla

Nové podmínky pro návštěvu divadla – opatření platná od 22. listopadu 2021.

Členové KMD,

Epidemická situace se bohužel zhoršila a opatření pro návštěvu divadla budou od příštího týdne zpřísněna. Doporučuji sledovat oficiální pravidla nebo volat linku 1221.

Od 22. 11. se bude bezinfekčnost prokazovat následovně:

  • pro diváky ve věku 12-18 let platí možnost prokázat bezinfekčnost negativním PCR testem ne starším 72 h od odběru vzorku (jiný typ testu, např. tzv. antigenní, již nebude akceptován);
  • použití testů k prokázání bezinfekčnosti bude možné výhradně pro osoby mladší 18 let, osoby s kontraindikací k očkování a osoby s nedokončeným očkováním (tj. osoby, které dostaly pouze jednu dávku či ještě neuběhlo 14 dní od aplikace 2. dávky).
  • Diváci mimo tyto kategorie musí být bezpodmínečně očkováni a/nebo po prodělaném onemocnění COVID-19;
  • všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (či KN95, N95).

Dospělý divák od 18 let se prokáže buď:

  • potvrzením o aplikaci vakcíny proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní;
  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání divadelního představení.

Pokud jste si odebrali vstupenku a ze závažných důvodů nemůžete splnit nové podmínky, zastavte se co nejdříve za mnou. Je také možné najít za sebe náhradníky. Organizátoři KMD se zatím nevyjádřili k případnému vracení vstupenek.