Aktuality

Třídní schůzky

Třídní schůzky, které jsou plánovány na 10. 11. 2021, neproběhnou. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace. Zástupci spolku SRŽPŠ budou informováni mailem předsedou spolku, panem Ing. Bártou, o náhradním termínu nebo distanční formě setkání.