Aktuality

Učebnice literatury

Studenti 1. ročníků

Učebnice literatury (vlastní učebnice a pracovní sešit) si  mohou závazně objednat a zaplatit v Žákovské knihovně (kabinet 201, 2. patro). Cena za komplet činí 335 Kč (učebnice 190 Kč, pracovní sešit 145 Kč).

Studenti 2. – 4. ročníků

Učebnice literatury (vlastní učebnice a pracovní sešit) mohou žáci na základě závazné objednávky z minulého školního roku zaplatit a vyzvednout v Žákovské knihovně (kabinet 201, 2. patro) již 1. 9. od 8 hodin. Cena za komplet činí 335 Kč.