Aktuality

Fotografování tříd

Fotografování tříd a pedagogického sboru proběhne v pondělí 23. září 2021.

Fotografování bude probíhat dle níže uvedeného harmonogramu. Za dobrého počasí se budeme fotit na školním dvoře, v opačném případě v učebně 306.

Čas Třída
9:20 1.B - poté odchází na TEV
9:25 K4.
9:30 ped. sbor + ostatní zaměstnanci školy
9:40 F3.
9:45 A2.
9:55 A3.
10:00 1.A
10:05 1.C
10:10 A4.
10:15 K3.
10:20 F4.
10:25 F2.
10:30 K2.
10:35 1.D

Cena fotografie 30 Kč.

Prosím všechny, aby dodržely čas nástupu na fotografování. Pan fotograf potřebuje dokončit fotografování do 11 hodin (lepší osvětlení).
S třídami se fotografují i třídní učitelé (pokud v tu dobu učí, zadají ve třídě úkoly).