Aktuality

Stanovení pořadí uchazečů se shodným bodovým hodnocením losem

Vzhledem k tomu, že na základě stanovených kritérií pro přijetí ke studiu nebylo u některých uchazečů možné přiřadit jednoznačné pořadí pro přijetí, bude nutné v některých případech rozhodnout losováním.

Losování bude veřejné a proběhne v úterý 7.5.2024 od 9:00 h v učebně č. 214 v budově školy. Uchazeči budou losováni anonymně, pod svým registračním číslem. První vylosovaný ve skupině získá nejlepší umístění, druhý následující atd.

Vaše účast je možná, ale není povinná.

Losování proběhne ve skupinách podle této tabulky.