Aktuality

Aktualita z laboratoře

Dnes 8. 1. 2024 přibližně v 15:30 h došlo na konci laboratorních cvičení čtvrtých ročníků k explozi v digestoři chemické laboratoře. V tu dobu žáci uklízeli použité chemické roztoky do připravených nádob. Nedopatřením byly zaměněny lahve na použité chemikálie (kyselina sírová a dusičná). Došlo k prudké chemické reakci, která skleněnou lahev roztrhla, což doprovodil silný zvukový efekt. Jednu žákyni rozstříknuté látky potřísnily, proto byla okamžitě přivolána pomoc. Po ošetření v nemocnici byla dívka propuštěna do domácí péče. K sanaci a odvětrání laboratoře byli povoláni hasiči. Žádné bezpečnostní předpisy nebyly porušeny, žáci i vyučující postupovali podle laboratorního řádu. Jak je patrné z přiložených fotografií, materiální škody jsou minimální.

Zítřejší výuka i plánovaný den otevřených dveří proběhnou ve standardním režimu, nejsou nutná žádná omezení nebo změny.